soldaatjes

soldaatjes

soldaatjes

kleine knipsels met verwarde koppen

knippatroon

knippatroon

knipsels in telkens andere patronen

werk

boek

boek

collage in bestaand boek, collage in boekvorm, collageseries uit boeken

 

eenlingen

eenlingen

knipsels A5 – A4 – A3 (of uitvergroot op banier)

en een enkele tweeling