ernie bossmann


Werkt met papier. Werkt met gevonden materiaal
Maakt knipsels, collages, boekjes. Tekent. Schrijft gedichten.

beeld +     wat er tussen zit   + woord

en zwemt
verzamelingen en parallellen en patronen en woorden en krantekoppenregels en collages en knipsels en tekeningen en boeken en boekjes en illustraties en meer nog
n i e u w + werkplaats