schapen die driehoeken zien
blijven blaten, protesteren
schapen die geitenkoppen zien
dat doet ze niet zo veel
schapen die schapenkoppen zien
worden stil, gerustgesteld

mensen dragen mensenfoto's met zich mee


gepubliceerd: De Optimist, digitaal cultureel magazine, 2015


terug